מרטנס הופמן
A
A
A
A
צור קשר:
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 035652323
יצירת קשר
שילחו הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם
הערכת שווי עסק

הערכת שווי עסק

שוקל לרכוש עסק? רוצה למכור את העסק? תהליך רכישת / מכירת עסק אינו תהליך קל. השיקולים העסקיים מתערבבים בשיקולים רגשיים ועלולים לפגוע בשווי העסקה ואפילו לסכל אותה. חברת מרטנס הופמן מציעה ניסיון מקצועי רב, הנרכש במהלך כארבעה עשורים של פעילות כלכלית ענפה, לביצוע בדיקה כלכלית מקצועית אשר תבטיח כי קבלת ההחלטה תיעשה כאשר מירב הנתונים החיוניים בידיך.

אחד הכלים המשמעותיים ביותר בהחלטה לרכוש / למכור עסק הינו הערכת שווי העסק

ביצוע הערכת שווי חברות ועסקים דורש עבודה מקצועית הכוללת שימוש במודלים פיננסיים מקצועיים תוך התאמתם למקרה הנדון והבנת סביבתו העסקית. הערכת שווי הוא תהליך מקצועי שמטרתו להעריך את השווי ההוגן של העסק המוערך. הגדרת שווי הוגן הינה המחיר שבין קונה מרצון למוכר מרצון כאשר אין יחסים מיוחדים בין הצדדים. למעשה, שווי הוגן הוא שווי השוק של העסק.

מודלים לביצוע הערכות שווי

היוון תזרימי מזומנים (DCF) - הערכת שווי לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים (Discounted Cash Flow) הינה השיטה הנפוצה והמקובלת ביותר להערכת שווי חברות. על פי שיטה זו, ערכו הכלכלי של עסק הינו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים התפעוליים (ללא הוצאות מימון) החזויים. משווי זה יש להפחית את הערך הנוכחי של עודף התחייבויותיה הפיננסיות על נכסיה הפיננסיים ולהוסיף את ערכם הכלכלי של נכסים פנויים אשר אינם משתתפים (בשלב זה) בתהליך ייצור ההכנסות ותזרימי מזומנים

רווח מייצג - לפי שיטה זו שוויה של חברה מוערך על בסיס הרווחיות הממוצעת הרב שנתית שלה. פוטנציאל  הרווחיות והרווח ה"מייצג" נקבעים על פי תוצאות הפעילות בעבר והערכות לגבי הרווחיות בעתיד, תוך מתן דגש למגמות והתפתחויות בהכנסות ובהוצאות. שווי החברה נגזר מהרווח המייצג תוך שימוש ב"מכפיל" רווח (P/E Ratio), שמשמעותו היא התשואה שתוצג על השווי הכלכלי של הפירמה. קביעת המכפיל המתאים לחברה מתבססת, בין השאר, על השוואה למקובל בשוק לפירמות בגודל, פעילות ומאפיינים הדומים לחברה המוערכת. עם זאת, בקביעת המכפיל מובאים בחשבון גם שיקולים המיוחדים לחברה בשונה מחברות אחרות.

ערך נכסי נקי - שווי נכסי נקי הוא השווי המשוערך של נכסי החברה, בניכוי שווי ההתחייבויות שלה. על פי שיטה זו מעריכים את שווי החברה על פי הסכום של שווי כל חלקיה. בסיס השיטה אינו מנסה למדוד מהו שווי החברה השלמה אלא מהו סכום חלקיה. ההנחה הבסיסית היא שהחברה כמכלול שווה יותר מסכום חלקיה, לכן שווי החברה בשיטה זו נחשב לערך הרצפה (הערך המינימאלי).

אתה מוזמן לקבוע פגישה אישית עם יועצינו

השארת פרטים ליצירת קשר